Profil kandydata na kierowcę PKK

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę? Najważniejsze informacje

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, który zawiera wszystkie informacje dotyczące prawa jazdy osoby starającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Ułatwia on przebieg informacji między poszczególnymi jednostkami zaangażowanymi w proces zdobywania prawa jazdy.  Jest on potrzebny każdemu kandydatowi na kierowcę. Bez niego nie ma możliwości rozpoczęcia kursu. 

PKK Kraków – jak go uzyskać?

Aby uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę, należy złożyć o niego wniosek w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego odpowiedniego dla miejsca zameldowania osoby ubiegającej się o prawo jazdy. Dokumenty można tam dostarczyć na kilka sposobów: osobiście, za pośrednictwem poczty oraz elektronicznie. 

Należy do tego przygotować komplet dokumentów: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, jedno kolorowe zdjęcie (jak do dowodu osobistego), wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy oraz dowód osobisty lub paszport potwierdzający tożsamość. Dodatkowo w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dostarczenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych, a jeśli kandydat posiada już prawo jazdy którejś kategorii, należy również przynieść kserokopię tego dokumentu. Kandydaci na kierowców kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E muszą dostarczyć także orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami tych kategorii.

Profil Kandydata na Kierowcę Kraków – w OES chętnie pomożemy!

W OES najważniejszy jest klient, dlatego każdemu pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności. Wystarczy do nas przyjść z aktualną fotografią i orzeczeniem lekarskim, a my chętnie zajmiemy się resztą. PKK zakładamy w naszych ośrodkach w Krakowie. U nas możesz także przejść badania lekarskie (w każdym z naszych biur) oraz badania psychotechniczne (w ośrodku przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie). Dzięki nam cały proces będzie łatwiejszy i znacznie szybszy. Zapraszamy do naszych ośrodków i zapisu na kursy!