SKU: warsztaty-dla-instruktorow.

Warsztaty dla instruktorów

200,00

Warsztaty instruktorskie to szkolenie skierowane dla instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców, którzy – zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – zobowiązani są najpóźniej do dnia 7 stycznia każdego roku, przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach w roku poprzednim.

Szkolenie składa się z dwóch części – zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Cały kurs organizowany jest w formie kursu weekendowego.

Lokalizacja

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9

Zajęcia teoretyczne

10 godzin

Zajęcia praktyczne

4 godziny

Forma zajęć teoretycznych

Stacjonarnie

Termin - start szkolenia

1.10.2022, 15.10.2022, 24.09.2022, 29.10.2022