Kwalifikacja Wstępna

Kurs kwalifikacji wstępnej jest przeznaczony dla kierowców, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Dawny kurs przewozu rzeczy lub osób został zastąpiony dyrektywą unijną, która narzuca, aby kierowcy po 10 września 2008 na kat. D (autobus) i po 10 września 2009r na kat. C (ciężarówka) ukończyli właśnie kurs kwalifikacji wstępnej. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Ma ona ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia.

Kwalifikacja Wstępna

Original price was: 4.100,00zł.Current price is: 3.900,00zł.

Kurs kwalifikacji wstępnej jest przeznaczony dla kierowców, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Dawny kurs przewozu rzeczy lub osób został zastąpiony dyrektywą unijną, która narzuca, aby kierowcy po 10 września 2008 na kat. D (autobus) i po 10 września 2009r na kat. C (ciężarówka) ukończyli właśnie kurs kwalifikacji wstępnej. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Ma ona ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia.

Badania Lekarskie

Badania lekarskie, Badania psychotechniczne dodatkowo płatne

Lokalizacja

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40/6, Kraków, ul. Wrocławska 48, Wieliczka, ul. Goliana 4b, Zabierzów, ul. Krakowska 26

Zajęcia teoretyczne

260 godzin

Zajęcia praktyczne

16 godzin, 4 h w warunkach specjalnych prowadzonych w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy

Egzamin

Test kwalifikacyjny, Test sprawdzający wiedzę

Forma zajęć teoretycznych

Stacjonarnie + e-learning wspomagający kształcenie

Pojazd

Cieżarówki lub autobusybędące w posiadaniu OES-u- w zależności od realizowanego bloku programowego kwalifikacji., W przypadku zajęć praktycznych prowadzonych w warunkach specjalnych w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy – pojazdy będące własnością tegoż ODTJ

Termin - start szkolenia