SKU: kurs-na-instruktora-nauki-jazdy-uzupelniajacy

Kurs na instruktora nauki jazdy – uzupełniający

2.500,00

Kurs instruktorski to szkolenie, które umożliwia zdobycie uprawnień do pracy jako instruktor nauki jazdy określonej kategorii i pracy w szkole jazdy. Żeby rozpocząć kurs, należy jednak spełnić kilka wymagań i dostarczyć do ośrodka odpowiednie dokumenty. Po pierwsze kandydat musi mieć wykształcenie co najmniej podstawowe, nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych (fizycznych) ani psychologicznych do prowadzenia pojazdów i musi od co najmniej 2 lat posiadać prawo jazdy określonej kategorii (tej, której instruktorem zamierza zostać). 

Niezbędne jest też dostarczenie do ośrodka zaświadczenia o niekaralności za kilka rodzajów przestępstw: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Lokalizacja

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9

Zajęcia teoretyczne

130 godzin

Zajęcia praktyczne

5 h w warunkach specjalnych prowadzonych w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy, 50 godzin

Forma zajęć teoretycznych

Stacjonarnie

Pojazd

Pojazdy będące na wyposażniu OES

Termin - start szkolenia