Kategoria B + E

2.000,00

Prawo jazdy tej kategorii uprawnia do kierowania kilkoma typami pojazdów: pojazdów określonych w kategorii B, łącznie z przyczepą (należy przy tym pamiętać, że masa całkowita przyczepy nie może być większa niż 3,5 t), ciągników rolniczych z przyczepą (lub przyczepami) oraz pojazdów wolnobieżnych z przyczepą (lub przyczepami). 

O prawo jazdy tej kategorii może ubiegać się każda osoba pełnoletnia, która posiada już prawo jazdy kategorii B. Należy przy tym pamiętać, że kandydat na kierowcę kategorii B+E musi na nowo uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W naszym ośrodku chętnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności z tym związanych. 

Jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii B+E?

Z tego powodu, że wszyscy kandydaci z kategorii B+E muszą posiadać już prawo jazdy kategorii B, oczywistym jest, że zdali już egzamin teoretyczny i dlatego nie muszą go przechodzić ponownie. Cały kurs składa się z 15 godzin zajęć praktycznych, w trakcie których kursant jeździ po placu manewrowym i w miejskim ruchu drogowym. W OES Kraków kursanci w trakcie zajęć jeżdżą obecnie Renault Traffic z przyczepą. Następnym krokiem jest praktyczny egzamin wewnętrzny. Gdy kursant zda egzamin wewnętrzny, podchodzi do praktycznego egzaminu państwowego. Po pozytywnym jego zakończeniu wystarczy uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy, a następnie odebrać je w urzędzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania kursanta.

Długość trwania kursu na prawo jazdy kategorii B+E w naszych ośrodkach zależy w dużym stopniu od kandydata i jest indywidualna. Nasi kursanci na początku zajęć praktycznych dostają grafik z ustalonymi terminami spotkań, dzięki czemu wiedzą, jak długo może potrwać ich nauka. 

Więcej o kursie >>

Badania Lekarskie

Badania lekarskie dodatkowo płatne

Zajęcia praktyczne

15 godzin

Egzamin

Praktyczny

Pojazd

Przyczepa dwuosiowa, Renault Trafic