HDS

650,00

Kurs HDS to szkolenie przeznaczone dla osób, które pracują w transporcie drogowym i chcą zdobyć uprawnienia operatora żurawia przeładunkowego. HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) to przenośny żuraw zamontowany na samochodzie. Umożliwia on przenoszenie, podnoszenie i opuszczanie ciężkich przedmiotów, na przykład kontenerów transportowych. Posługiwanie się HDS wymaga dużych umiejętności operatora i znajomości zasad bezpieczeństwa, dlatego wymagane jest przejście szkolenia i zdanie egzaminu przed inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. 

Na kurs na HDS mogą się zapisać wszystkie osoby pełnoletnie, które nie mają przeciwwskazań do wykonywania pracy na dźwigu. Dobry stan zdrowia musi być udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych. Kandydat nie musi mieć prawa jazdy. 

Lokalizacja

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9

Zajęcia teoretyczne

12 godzin

Zajęcia praktyczne

12 godzin

Egzamin

Egzamin Państwowy

Forma zajęć teoretycznych

Stacjonarnie

Pojazd

MAN

Termin - start szkolenia