ADR – Początkowy

700,00

ADR to kurs dający kierowcom uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Materiały niebezpieczne to te, które są których przewóz jest dopuszczony jedynie w warunkach określonych specjalnymi przepisami albo jest zabroniony. O uprawnienia ADR mogą się ubiegać osoby, które ukończyły 21 lat i posiadają prawo jazdy kategorii B, C lub B+C.

Na kursie ADR przedstawione są zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych, między innymi: klasyfikacji materiałów niebezpiecznych, wymogów względem przewoźnika towarów niebezpiecznych, obowiązków kierowcy, nadawcy i odbiorcy w zakresie ADR, zagrożeń wynikających z przewozu ADR i sposobów przeciwdziałania im, podstawowych aktów prawnych regulujących przewozy ADR, środków bezpieczeństwa, sposobów zachowywania się i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, a także odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej oraz karnej za naruszenie przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych.

Lokalizacja

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9

Zajęcia teoretyczne

21 godzin

Zajęcia praktyczne

21 godzin

Egzamin

Egzamin Państwowy

Forma zajęć teoretycznych

Stacjonarnie

Termin - start kursu